Laboratorium

In de eigen sectiezaal en laboratoria van ons Centraal Laboratorium voor Pluimvee wordt uw pluimvee uitgebreid onderzocht op alle mogelijke afwijkingen van de luchtwegen, organen, het maag/darmstelsel en het beendergestel. Bij eventuele afwijkingen wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd, variërend van bacteriologisch en serologisch onderzoek tot
en met het afnemen van swab-monsters voor PCR onderzoek tot volledige organen voor histologie.

De geënte voedingsbodems worden vervolgens in ons bacteriologisch laboratorium onderzocht op alle mogelijke pathogene kiemen. Nadat deze geïsoleerde kiemen nader zijn getypeerd, worden resistentietesten gemaakt. Tot slot wordt op basis van deze gegevens gekeken welke therapievorm
moet worden ingesteld.

In ons serologisch laboratorium worden bloed- en serum monsters onderzocht op allerlei virussen en bacteriën. Dit gebeurt met behulp van de Elisa-techniek, waarbij de antistoffen tegen verschillende ziekteverwekkers worden aangetoond.
Daarnaast is het mogelijk Salmonella monsters in te sturen in de vorm van swabs, mest, eieren, voer enzovoorts. Ons Centraal Laboratorium voor Pluimvee is NEN-EN-ISO 6579 Annex D en NPR-CEN-ISO/TR 6579-3 geaccrediteerd.

U ontvangt de onderzoeksuitslagen snel en vakkundig via de mail, fax of eventueel via de post.