URA-middelen niet alleen door geborgde dierenarts.

In de uitgave van “Veearts” april 2016 stond een artikel met de bovenstaande titel die wij u niet willen onthouden.

Het gerechtshof heeft een leverancier van onder meer URA-middelen in het gelijk gesteld voor wat betreft haar eis dat het onrechtmatig is dat URA-middelen alleen zouden mogen worden voorgeschreven door geborgde dierenartsen of door de 1 op 1 dierenarts. De zaak van de leverancier was aangespannen tegen de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) en de KNMvD en beide partijen zijn bevolen hun achterban over de uitspraak te informeren. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden via diverse media.

De zaak had met name betrekking op de gang van zaken bij rundveehouders en deze zijn op last van de rechtbank dan ook nog aanvullend geïnformeerd dat “aan een rundveehouder geen belemmeringen mogen worden opgeworpen voor het verkrijgen van URA-middelen, bijvoorbeeld door het vragen van een hoger dan normaal tarief voor het uitschrijven van een recept voor URA-middelen.”

Agraplan zal op hele korte termijn haar nieuwe productlijn voor rundvee onder de naam Innovee presenteren. Het bovengenoemde bericht is een extra stimulans om naast onze productlijn voor pluimveehouders ook eenzelfde productlijn voor rundveehouders, met onze succesvolle formule van niet alleen de verkoop van goede producten maar ook van onderzoek (eigen laboratorium), advies en begeleiding (eigen dierenartsen), te introduceren.

Agraplan kent u al. Innovee binnenkort ook!

 

logo innovee_DEF