Laboratorium

In de eigen sectiezaal en laboratoria van het Centraal Laboratorium voor Pluimvee wordt uw pluimvee uitgebreid onderzocht op alle mogelijke afwijkingen van de luchtwegen, organen, het maag/darmstelsel en het beendergestel. Er worden jaarlijks meer dan 70.000 secties per jaar verricht. Bij eventuele afwijkingen wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd, variërend van bacteriologisch en serologisch onderzoek tot en met het afnemen van swab-monsters voor PCR onderzoek tot volledige organen voor histologie.

De geënte voedingsbodems worden vervolgens in ons bacteriologisch laboratorium onderzocht op alle mogelijke pathogene kiemen. Nadat deze geïsoleerde kiemen nader zijn getypeerd, worden resistentietesten gemaakt. Tot slot wordt op basis van deze gegevens gekeken welke therapievorm moet worden ingesteld.

In ons serologisch laboratorium worden bloed- en serum monsters onderzocht op allerlei virussen en bacteriën. Dit gebeurt met behulp van de Elisa-techniek, waarbij de antistoffen tegen verschillende ziekteverwekkers worden aangetoond.
Daarnaast is het mogelijk Salmonella monsters in te sturen in de vorm van swabs, mest, eieren, voer enzovoorts. Ons Centraal Laboratorium voor Pluimvee is NEN-EN-ISO 6579 Annex D en NPR-CEN-ISO/TR 6579-3 geaccrediteerd.

U ontvangt de onderzoeksuitslagen snel en vakkundig via de mail, fax of eventueel via de post.

Door middel van de onderzoeksuitslagen kunt u tijdig bijsturen met behulp van de inzet van Agraplan producten en reduceert u de kostbare inzet van antibiotica.
De dierenartsen van Avecur hebben voor hun klanten door tijdig onderzoek en de inzet van Agraplan producten reeds een reductie van meer dan 70% in de inzet van antibiotica gerealiseerd over de afgelopen jaren.

De synergie tussen Agraplan, Avecur en het CLVP is uniek in Nederland en geeft u als pluimveehouder de toegevoegde waarde om uw dieren optimaal te laten presteren.