Productie

DSC_8368Alle producten van Agraplan worden met de grootst mogelijke zorg bereid door een team van goed opgeleide en ervaren specialisten.
Wij werken conform de GMP+ regeling  en gebruiken uitsluitend grondstoffen van bedrijven die eveneens binnen de GMP+ keten vallen.

De apparatuur waarmee de producten voor ons worden vervaardigd,
is van de hoogst mogelijke kwaliteit, volledig demontabel en daardoor uitstekend reinigbaar. Dit om contaminatie te voorkomen.

Uiteraard valideren onze leveranciers hun systeem met regelmatige tussenpozen en monitoren zij hun (productie) omgeving continu, zodat eventuele afwijkingen direct geconstateerd worden en hierop corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen.

Daarnaast worden er gedurende het productieproces diverse uitgebreide procescontroles uitgevoerd. Aangezien deze productieprocessen zijn vastgelegd in protocollen kunnen zij ons garanderen dat ieder product volledig voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen.

Aan het einde van iedere productieronde worden monsters getrokken. Deze worden zorgvuldig bewaard, zodat wij bij eventuele klachten direct èn nauwkeurig kunnen laten vaststellen wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden.